یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

پشتیبانی وب

ارائه خدمات پشتیبانی و پاسخگویی 24 ساعته از طریق راه های ارتباطی مانند تلفن، پیامک، فکس، ایمیل، نامه، پورتال مشتریان جهت پاسخگویی به سوالات و مشکلات احتمالی کاربران در این بخش انجام می گیرد و مشتریان دپارتمان وب شرکت داده گستر فرزانگان با خیالی آسوده ما را همیشه همراه خود خواهند داشت.