یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

تأمین و گارانتی کالا سخت افزار

این بخش وظیفه بررسی، تحقیق، تهیه و تأمین کالاهای مورد نیاز دپارتمان سخت افزار از جمله قطعات سخت افزاری، نمایشگرها، قطعات جانبی و ماشین های اداری را بر عهده دارد، و با تکیه بر پشتوانه فنی و تخصصی خود در صنعت انفورماتیک توانسته است موفقیت چشمگیری را در ارائه بهترین برندهای بازار جهان به دست آورد . شبکه گسترده نمایندگی در ارائه گارانتی کاملاً علمی با همکاری شرکت های بیمه یکی از متمایزترین خدمات ارائه گارانتی را در کشور فراهم کرده است.