یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

پیام مدیرعامل

به نام او که خالق زیبایی هاست

دوستان عزیز؛شرکت داده گستر فرزانگان در آرمان خود علاوه بر ارتقاء سطح دانش، تعالی فرهنگی و هنری و مسایل اقتصادی، منشاء اثر بخش بودن در هستی و تاثیرگذاری بر جامعه را از اصلی ترین اهداف فعالیتش می داند.
مهمترین عامل، در کسب هر موفقیتی، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف می باشد. هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، این هدفها هستند که مقصد و مسیر زندگی فردی و سازمانی را روشن می کنند. هدف گذاری به مثابه ترسیم جاده ای برای آینده است تلاشی ارزشمند است که معطوف به هدف باشد، تلاش بی هدف همانند پرتاب تیر در تاریکی است یکی از موانع بسیار مهم موفقیت و کامیابی، ناتوانی افراد و سازمانها در تدوین اهداف می باشد. آنهایی که رویایی در ذهن و هدفی بر روی کاغذ نداشته باشند مقصدشان ناکجا آباد خواهد بود. امروزه اهداف بشری، در جوامع، سازمانها، گروهها تجلی پیدا کرده و هریک از این مجموعه های انسانی سعی دارند با هماهنگی و همکاری درونی، در سایه تداوم زندگی و حیات بشری، بعدی از ابعاد انسان را تحقق بخشند.
شرکت داده گستر فرزانگان بیش از یک دهه تجربه موفقیت آمیز خود را در گرو موفقیت همکاران و مشتریان خود می داند، و پر واضح است همچون همیشه تمام تلاش خود را به صورت کاملاً عملیاتی در راستای موفقیت و رضایت مشتریانش به کار خواهد بست.با احترام
مدیرعامل