یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

سیستم های نظارتی

بخش سیستم های نظارتی دپارتمان شبکه قابلیت طراحی سیستم دوربین مدار بسته تحت شبکه و آنالوگ، طراحی سیستم انتقال تصویر جهت مشاهده تصاویر از راه دور، بهینه سازی سیستم های نظارت تصویری جهت ارتقا و توسعه امنیت، طراحی راه حل های بیسیم برای نقاطی که امکان کابل کشی وجود ندارد، نصب و راه اندازی دوربین های تحت شبکه (IP)، نصب و راه اندازی دوربین های آنالوگ، نصب و راه اندازی دستگاه های ضبط تصاویر (DVR/NVR)، نصب و راه اندازی و پیکربندی نرم افزار ضبط تصاویر برای دوربین های تحت شبکه (NVR Server) را داراست. پس از نصب و راه اندازی سیستم های نظارتی، ارائه خدمات پشتیبانی یکی از مهمترین وجه تمایز شرکت داده گستر فرزانگان می باشد.