یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

مشاوره نرم افزار

شرکت داده گستر فرزانگان با ارائه مشاوره موثر و منحصر به فرد به مشتريان خود و با بهره‌گيري از يك دهه تجربه موفق در ارائه خدمات مشاوره برای سیستم های یکپارچه مالی، اداری و صنعتی متناسب با نيازمنديها و شرايط مختلف مشتريان، توانسته است جایگاه قابل قبولی را کسب کند . در این بخش همکاران ما دارای تحصیلات دانشگاهی عالیه و تجربه های کاملاً عملیاتی هستند و پر واضح است، آنچه به عنوان مشاوره در اختیار شما قرار خواهد گرفت به عنوان نقشه راه آینده مشتریان را رقم خواهد زد.