یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

سئو

SEO)) یا سئو به معنی بهینه سازی سایت در موتور های جستجو (Search Engine Optimization) و امروزه یکی از مراحل مهم و پر اهمیت در طراحی وب می باشد. بخش سئوی دپارتمان وب با استفاده از تکنیک ها و مهارتهایی که دارد وب سایت شما را بر اساس دو آیتم Off page SEO و On page SEO ترافیک بیشتری را از طریق موتورهای جستجوی دنیا از جمله Google و Yahoo و Bing وارد وب سایت شما می کند.