یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

سی دی مالتی مدیا

با وجود قابلیت های اینترنت و توانایی پخش صدا و تصویر و انیمیشن های مختلف، شاید حضور سی دی مالتی مدیا بسیار کمرنگ تر از گذشته به نظر بیاید، اما نکته اینجاست که بسیاری از توانایی ها که در سی دی مالتی مدیا وجود دارد هنوز در دنیای اینترنت پیاده سازی نشده است.استفاده از افکت های فراوان در نمایش تصاویر، فیلم ها و کنترل بر روی محتوا در بستر اتوران مالتی مدیا به راحتی انجام شده و به کمک ابزارهای سه بعدی سازی می توان کل محیط کار را بصورت مجازی به تصویر کشید و ارتباط تنگاتنگی با کاربر برقرار نمود. محدودیتهای بستر وب در مالتی مدیا اتوران موجود نیست و گرافیک ها می توانند از حجم بیشتر و کیفیت و وضوح بیشتری برخوردار باشند. همکاری بخش سی دی مالتی مدیای شرکت داده گستر فرزانگان با بیش از 50 کانون تبلیغاتی، شرکتها و موسسات مرتبط ؛ ارائه خدمات به بیش از 300 مشتری به صورت مستقیم و غیرمستقیم، کارنامه موفق این شرکت را در بخش سی دی مالتی مدیا رقم زده است.