یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

مشاوره شبکه

در هر پروژه اعم از نرم افزاری، شبکه، امنیتی و … مشاوره نقش مهمی در بهبود روند اجرای پروژه دارد و موجب می شود پروژه ها به بهترین نحو به انجام برسند. پس در هر پروژه حضور یک یا چند مشاور مجرب احساس می شود. این شرکت در بخش مشاوره با بهره گیری از مشاوران مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره در طراحی و پیاده سازی شبکه های Wireless, Wan, Lan، مشاوره در تهیه سند راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشاوره در طراحی استراتژی پشتیبان گیری و برگرداندن اطلاعات، مشاوره در نصب راه اندازی آنتی ویروس های تحت شبکه، مشاوره در بازسازی شبکه های Wireless, Wan, Lan، مشاوره در خرید تجهیزات تخصصی شبکه، جهت انجام پروژه ها می باشد.