یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

دپارتمان نرم افزار
دپارتمان نرم افزار، دارای تیمی حرفه ای متشکل از مهندسین نرم افزار و صنایع و بهره مند از تجربیات فراوان در زمینه تولید نرم افزارهای تخصصی تحت شبکه و وب می باشد. متخصصین این دپارتمان با به روز نگاه داشتن دانش فنی خود و استفاده از جدیدترین و کارآمدترین ابزارهای برنامه نویسی روز دنیا، آمادگی تولید محصولات سفارشی با کیفیت رقابتی را دارند.

  • پشتیبانی نرم افزار

  • تحلیل و تولید نرم افزار

  • مشاوره نرم افزار

  • لایسنس