یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

راهکار های امنیتی

با توجه به پیشرفت دنیای مجازی حفظ امنیت این فضا در مقابل نفوذگران و افراد سودجو یکی از مهمترین و به روزترین مسائل می باشد. با توجه به اهمیت حفظ اطلاعات در مقابل افرادی که حق دسترسی به این اطلاعات را ندارند نیاز به مشاوره با متخصصان امنیتی احساس می شود. برقراری امنیت در تمامی حوزه ها از جمله سرورها، برنامه های تحت وب، شبکه های داخلی و … امری بسیار پیچیده و تخصصی است که سپردن این کار به هر شرکتی باید با تامل صورت گیرد. در این حوزه بهترین متخصصانی که می توانند امنیت شما را برقرار کنند کسانی هستند که به شیوه های نفوذ نیز کاملا” آگاه باشند. برترین امتیاز این افراد در دست داشتن روش هایی است که مشاوران امنیتی از آن آگاه نیستند. شرکت داده گستر فرزانگان با کارشناسان متخصص و با چند سال تجربه فعالیت در زمینه امنیت شبکه و سرور، اقدام به مشاوره و پیاده سازی تمامی طرح های امنیتی می کند.