یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

سرویس ویژه برنامه نویسان

امروزه با توجه به رقابت شدیدی که درحیطه طراحی نرم افزارهای تحت ویندوز و وب وجود دارد طراحان و برنامه نویسانی که از خدمات ارزش افزوده ای ماننده پیامک در سیستم های خود استفاده کنند گوی رقابت را از همکاران و رقبا خواهند ربود . وب سرویس و یا API این قابلیت را به شما می دهد که سایر نرم افزار های تحت ویندوز و یا وب خود را به سامانه پیامک شرکت داده گستر فرزانگان متصل نمایید، از این پس با وب سرویس می توانید از طریق نرم افزار های خودتان به راحتی پیامک ارسال و یا دریافت کنید، این ارتباط از طریق سرویس API این شرکت مقدور است و شما می توانید از آن به راحتی استفاده نمایید، برای ارتباط آسان و سریع از بهترین پارامترها در برنامه نویسی استفاده شده است تا کاربران بتوانند بدون دانش فنی این ارتباط را برقرار کنند. در این سیستم شما با داشتن یک کلمه کاربری و رمزعبور از طریق URL مشخص و استفاده از دستورالعمل ارسال پیامک می توانید از طریق وب سایت خود و یا در نرم افزارهایی که تهیه کرده اید اقدام به ارسال و دریافت پیامک نمایید. دپارتمان پیامک شرکت داده گستر فرزانگان راهنمای کامل استفاده از این سرویس را به همراه کدهایی به زبان های مختلف برنامه نویسی از جمله #Cو VB.NET و PHP و Delphi و Linux Shell و VB6 در اختیار مشتریان عزیز قرار می دهد.