یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

پشتیبانی و سرویس شبکه

برای درک کردن تمامی نیازها در پشتیبانی شبکه علاوه بر گذراندن دوره های تخصصی، سالها تجربه کسب کرده ایم. برای پشتیبانی تمامی شبکه ها از لحظه شروع قرارداد تا زمان پایان پروژه برنامه داریم. از ما گزارش عملکرد بخواهید. ماموریت ما رفع موانع و مشکلات شبکه در سازمان هاست تا کارفرمایان آسوده خاطر به کسب و کار خود بپردازند . تنوع روش های پشتیبانی ( اعزام کارشناس به صورت مستمر، اعزام کارشناس در مواقع بروز مشکلات، اعزام تیم کارشناسی، پشتیبانی از راه دور، پشتیبانی تلفنی) خیال مشتریان را آسوده می کند.